AKADÁLYMENTESÍTÉSI NYILATKOZAT

2020. szeptember 22.

A Szegedi Vízmű Zrt. elkötelezett amellett, hogy a szegedivizmu.hu honlapot az (EU) 2016/2102 európai parlamenti és tanácsi irányelv és a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény alapján akadálymentessé tegye. 

Ezen akadálymentesítési nyilatkozat 2020. szeptember 22. napi hatállyal a szegedivizmu.hu oldalra vonatkozik. 

​Megfelelőségi státusz
A szegedivizmu.hu honlap teljes mértékben megfelel a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény előírásainak, megfelel a WCAG 2.0 szabvány szerinti követelményeknek.

 

Ezen nyilatkozat 2020. szeptember 22. napján készült. 

A nyilatkozat elkészítése az (EU) 2018/1523 bizottsági végrehajtási határozat 3. cikkének (1) bekezdése szerint történt.

Ennek alapján a tagállamok gondoskodnak arról, hogy a nyilatkozatban foglalt állítások az (EU) 2016/2102 irányelvben meghatározott követelmények tekintetében pontosak legyenek és az abban meghatározott módszer valamelyikén alapuljanak.

Visszajelzés és elérhetőségek 
Esetleges megfelelési hiányosság jelezhető a lenti e-mail címen, illetve az irányelvben nem szabályozott tartalmakról, információkról tájékoztatás kérhető az alábbi elérhetőségeken:

Szegedi Vízmű Zrt.
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 88.
Központi telefon: 62/55 88 08
E-mail cím: vizmu@szegedivizmu.hu

Az (EU) 2016/2102 irányelv 7. cikke (1) bekezdésének b) pontjával összhangban küldött értesítésre vagy kérelemre adott nem kielégítő válaszok esetén jelentkezzen az szegedivizmu.hu weboldalon a megadott elérhetőségeken.

​Végrehajtási eljárás
Az akadálymentesítési ellenőrzés részletes szabályait a 162/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet tartalmazza.

Ellenőrző szervezet: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Székhely címe: 1134 Budapest, Váci út 35.
Levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 35.
Ügyfélszolgálat: +36 1 450 3070;
E-mail: ugyfelszolgalat@kifu.gov.hu

Bejelentés alapján az ellenőrző szervezet akadálymentesítési ellenőrzést végez, ha a visszajelzési eljárásban az értesítést vagy kérelmet benyújtó személy a 2018. évi LXXV. törvény 4. § (2) bekezdése szerinti határidőben nem, vagy nem kielégítő választ kap a közszférabeli szervezettől.

Szeged, 2020. szeptember 22.

Istókovics Zoltán
vezérigazgató
Szegedi Vízmű Zrt.

 
Vissza a hírek listához...