Adatkezelési tájékoztatás

2018. május 25.

A Szegedi Vízmű Zrt. adatvédelmi, illetve adatkezelési gyakorlatáról jelen tájékoztató nyújt információt. A honlap használatával és személyes adatainak megadásával Ön beleegyezését adja ahhoz, hogy ezen adatokat a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje és felhasználja.

Adatkezelés
a/ Adatgyűjtés
Kizárólag olyan személyes adatokat gyűjtünk, amelyeket a honlapunkra látogatók (továbbiakban: látogató) kifejezetten és önként adtak meg..
A látogatóknak semmilyen személyes adatot nem kell megadniuk a honlap nyilvánosan hozzáférhető részein. A látogató azonban dönthet úgy, hogy megad bizonyos adatokat – úgymint név, levelezési és e-mailcím, telefonszám, ügyfél azonosító, jelszó – például:
  • a honlap bizonyos részeire történő regisztrációhoz (e-ügyfélszolgálat);
  • további információk kéréséhez;
  • eseményekre történő regisztrációhoz;
  • pályázatokhoz.
A Szegedi Vízmű Zrt. csak a látogató kérésének teljesítéséhez minimálisan szükséges információkat gyűjti. Amikor nem kötelezően megadandó adatokat kérünk, azt minden esetben jelezzük a látogató részére.
A honlapunkon keresztül nem gyűjtünk különleges személyes adatokat.

b/ Az adatok felhasználása
A látogató által megadott személyes adatokat kizárólag arra a célra használjuk fel, amelyre azt a látogató az adatgyűjtéskor megadta (vagy amely az adatgyűjtés körülményeiből nyilvánvaló volt). A felhasználás lehetséges céljai a fenti „Adatgyűjtés” résznél találhatók. Személyes adatait felhasználhatjuk arra is, hogy a Szegedi Vízmű Zrt.. tevékenységéről, szolgáltatásairól, eseményeiről és egyéb, a látogató számára érdekes információról tájékoztatást küldjünk. A levelezési listáról azonban a látogató bármikor leiratkozhat, ennek részletei megtalálhatók a „Leiratkozás” résznél.
Weboldalunkon nem gyűjtünk személyes azonosításra alkalmas információkat abból a célból, hogy azt fogyasztói marketing érdekében harmadik személyek részére átadjuk vagy eladjuk, illetve harmadik személyek nevében levelet küldjünk.

c/ Adatkezelő
A honlap üzemeltetője a Szegedi Vízmű Zrt.. (székhelye: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 88..) a weboldalon keresztül gyűjtött személyes adatok tekintetében adatkezelőnek minősül, és ezen adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel és az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendeletével (továbbiakban: GDPR) összhangban kezeli.

d/ Az adatok harmadik felekkel történő megosztása
Tudatában vagyunk annak, hogy az Ön adatai értéket képviselnek és mindent megteszünk annak érdekében, hogy azokat adatkezelésünk során megvédjük.
A Szegedi Vízmű Zrt.. a vonatkozó jogszabályokkal összhangban továbbíthatja adatait a bűnüldözési hatóságoknak, szabályozó vagy egyéb kormányzati szerveknek vagy más harmadik félnek, amennyiben azt törvény előírja.
A velünk közölt személyes adatokat nem osztjuk meg más vállalkozásokkal és szervezettel, közös szervezésű rendezvények esetében, ha mégis történik ilyen jellegű adatmegosztás, akkor azt csak a látogató egyedi hozzájárulásával tesszük meg.
Egyéb harmadik felekkel nem osztunk meg személyes adatokat, kivéve, ha ennek ellenkezőjére az adatgyűjtéskor felhívtuk a figyelmet. Ezekben az esetekben is csak akkor osztjuk meg információt, ha a látogató ehhez hozzájárulását adja.
A honlapunk egyes linkjei olyan weboldalakra mutathatnak, amelyeket nem a Szegedi Vízmű Zrt. üzemeltet. A Szegedi Vízmű Zrt. adatvédelmi, adatkezelési szabályai nem irányadók azon weboldalak tekintetében, amelyeket a látogató a honlapunkon megadott link segítségével látogat meg. Honlapunk látogatóinak javasoljuk, hogy minden esetben olvassák el a külső weboldalakra vonatkozó adatvédelmi irányelveket, mielőtt az adott weboldalon személyes azonosításra alkalmas adatokat adnának meg.
 
e/ Biztonság
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk a személyes azonosításra alkalmas adatok elvesztését, módosítását, megsemmisülését vagy az ilyen adatokkal történő visszaélést. A tőlünk telhető legnagyobb mértékben gondoskodunk arról, hogy megfelelő titoktartási kötelezettségvállalás, valamint technikai és szervezeti biztonsági intézkedések által megakadályozzuk az információk és adatok jogosulatlan vagy jogszerűtlen megosztását vagy feldolgozását, véletlenszerű elvesztését, megsemmisítését vagy sérülését. Az információkhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező, titoktartási kötelezettséget vállaló munkatársaink férhetnek hozzá.

f/ Információkhoz való hozzáférés
Amennyiben frissíteni szeretné a honlapunkon keresztül megadott személyes adatait, ezt megteheti azon az oldalon, ahol eredetileg regisztrálta magát, vagy az ugyfel@szegedivizmu.hu e-mail címen jelezheti felénk ez irányú kérését.
Személyes adatok megőrzése esetén nem vállalunk felelősséget az adatok pontosságának folyamatos ellenőrzéséért. Ha arról kapunk tájékoztatást, hogy a honlapunkon keresztül közölt személyes adatokban változás következett be, az azonosított látogató által megadott friss információk alapján elvégezzük a megfelelő módosításokat.
Általános szabályként a honlap látogatóinak nem kell regisztrálniuk magukat a honlapon ahhoz, hogy hozzáférjenek annak egyes részeihez. Bizonyos esetekben megkérhetjük a látogatót arra, hogy regisztrálja magát a honlapon azért, hogy birtokában legyen az azonosításához szükséges felhasználói azonosítónak és jelszónak és hozzá tudjon férni egyes műveletekhez.

g/ Leiratkozás
Amennyiben le szeretne iratkozni a levelezési listánkról vagy regisztrációját törölni szeretné, az ehhez szükséges lépéseket a megfelelő weboldalon, illetve az Önnek küldött kommunikációkban jelezzük, vagy ezen igényét az ugyfel@szegedivizmu.hu email címre küldött értesítéssel is jelezheti felénk.

h/ Adatok megőrzése
A velünk közölt személyes adatokat csak addig őrizzük meg, amíg arra a célra, amelyre a látogató azokat megadta, szükség van, illetve ameddig azok megőrzésére törvényi előírás kötelez minket.
A látogatók elérhetőségi adatait (ideértve a honlap bizonyos részeihez való hozzáféréshez szükséges regisztráció során kapott adatokat) például addig őrizzük meg, amíg az információkra a látogató kérésének teljesítéséhez szükség van, illetve amíg a felhasználó nem kéri tőlünk ezen adatok törlését. A levelező listánkon szereplő adatokat, beszélgetéseket és a nekünk küldött e-maileket addig őrizzük meg, amíg azok megőrzése a látogató kérésének teljesítése érdekében indokolt. A szakmai önéletrajzokat akkor töröljük, amikor azokra már nincs szükség.

i/ Módosítások
A Szegedi Vízmű Zrt.. fenntartja a jogot, hogy a jelen adatvédelmi, adatkezelési nyilatkozatot bármikor módosítsa. A nyilatkozat jelentős módosításait honlapunkon egyértelműen jelezzük.
 
Adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek
a/ Tájékoztatás
Joga van ahhoz, hogy ingyenesen információt kapjon arról, hogy az adatait feldogozzuk-e vagy sem. Kérés esetén, a GDPR és az Info tv. előírásainak megfelelően a következő jogokat gyakorolhatja: az adataihoz való hozzáférés, adatai módosításának, helyesbítésének kérése, adatai felhasználásának megtiltása, és a bírósághoz való fordulás, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás.

b/ Jogorvoslat
A látogató jogorvoslattal élhet, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítjük. Jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, a bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.
Amennyiben úgy véli, hogy az adatkezelés vagy az adatfeldolgozás során jogait megsértették a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya: 2018.05.24-től visszavonásig tart.
 
Szegedi Vízmű Zrt.
adatkezelő

Vissza a hírek listához...