A Szegedi Vízmű Zrt. közleménye a belső ivóvízhálózatokon mért határérték feletti ólomszinttel kapcsolatosan

2019. április 26.

A napokban több helyen megjelenő hírre reagálva – miszerint intézményekben megtiltották az ivóvíz fogyasztását a magas ólomtartalom miatt – a Szegedi Vízmű az alábbi tájékoztatást adja:

A Szegedi Vízmű Zrt. által szolgáltatott ivóvíz ólomtartalma a Vízmű által üzemeltetett ivóvízhálózaton (a felhasználási helyeken lévő bekötési vízmérőkig) mindenütt határérték alatti.


2013. december 25.-től az ivóvíz tekintetében szigorítás lépett érvénybe Magyarországon, melynek értelmében az ivóvíz ólomtartalmának határértéke 25-ről 10 mikrogramm/literre változott, megfelelve ezzel az Európai Unió 98/83/EK irányelvének.
A határérték-szigorítás célja az volt, hogy ahol lehetséges, ott kerüljük el az ólombevitelt a szervezetbe. Ennek legkézenfekvőbb módja az ólomból készült vízcsövek kicserélése.

A víz-bekötővezeték (a közterület felől a bekötési vízmérőig tartó szakasz) szükség szerinti cseréje a víziközmű szolgáltatók feladata volt, melynek a Szegedi Vízmű Zrt. – az országban üzemeltető víziközmű szolgáltatókhoz hasonlóan – is eleget tett. 2013 és 2014 során összesen közel 400 db ólomból készült vízbekötés cseréjét végeztük el.

Szakembereink elvégezték a vízbekötések ellenőrzését azokon a felhasználási helyeken, ahol feltételezhető volt az ólom használata, valamint a város területén lévő óvodákban is ellenőriztük az ivóvíz ólomtartalmát, a mérések szerint, 2014-ben az ólomtartalom minden általunk vizsgált intézményben határérték alatti volt, annak mintegy tizede.

2013-ban több csatornán is (pl. honlap, hírlevél) felhívtuk Ügyfeleink figyelmét arra, hogy mivel a házon belüli vezetékek az ingatlantulajdonosok tulajdonában vannak, cseréjük a felhasználók, intézmények esetén az üzemeltetők felelősségi körébe tartozik. Ennek megfelelően a szigorodó határértékek betartásáról az ingatlan tulajdonosa kell, hogy gondoskodjon.

Az 1970 után épült épületekbe, így pl. a panelházakba már nem építettek be ólomcsöveket, de belvárosi épületeknél – ha nem újították fel a belső vezetékeket – még ma is előfordulhat.

Szegedi Vízmű Zrt.

/userfiles/K%C3%B6zlem%C3%A9ny_20190426.pdf

 


Vissza a hírek listához...